Tag:

hóa học

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Lý thuyết về 'kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video hóa học

Ôn Tập Online Lớp 12 | Lý thuyết về 'kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất'
Học đường   |   02/06/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Lý thuyết về 'kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Lý thuyết về 'kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.