Tag:

hóa 12

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Sắt và hợp chất'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video hóa 12

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập về 'Sắt và hợp chất'
Tin nóng   |   20/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập về 'Sắt và hợp chất'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Sắt và hợp chất'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.