Tag:

hiệu trưởng

Bản tin 30s Nóng 5-9: Hiệu trưởng 45 tuổi ở Đồng Tháp đột quỵ qua đời tại lễ khai giảng; Phá thủng Vạn Lý Trường Thành để mở đường tắt, hai người bị bắt; Đường huyết mạch nối Bình Phước với Lâm Đồng sạt lở nặng, có nguy cơ đứt gãy. Video hiệu trưởng

Bản tin 30s Nóng: Hiệu trưởng 45 tuổi đột quỵ qua đời tại lễ khai giảng; Phá thủng Vạn Lý Trường Thành
30S Nóng   |   05/09/2023
Bản tin 30s Nóng: Hiệu trưởng 45 tuổi đột quỵ qua đời tại lễ khai giảng; Phá thủng Vạn Lý Trường Thành

Bản tin 30s Nóng 5-9: Hiệu trưởng 45 tuổi ở Đồng Tháp đột quỵ qua đời tại lễ khai giảng; Phá thủng Vạn Lý Trường Thành để mở đường tắt, hai người bị bắt; Đường huyết mạch nối Bình Phước với Lâm Đồng sạt lở nặng, có nguy cơ đứt gãy.