21/08/2019
HOÀNG QUYÊN – THANH THẢO - MINH MẪN
HOÀNG QUYÊN – THANH THẢO - MINH MẪN

Về Huế là một dự án nghệ thuật đa phương tiện mang tính cộng đồng, giới thiệu và trưng bày những di sản kiến trúc địa phương đang dần mai một ở thành phố Huế và vùng phụ cận.

Video liên quan