04/07/2019
THANH THI – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN
THANH THI – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN

Thời gian gần đây, nông dân trồng tràm ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vô cùng lo lắng vì sâu ăn lá. Đã có trên 100ha rừng tràm tại tỉnh này bị sâu ăn lá tấn công.