Tag:

hạt nhân

Iran phóng thành công vệ tinh Sorayya vào quỹ đạo. Phương Tây lo ngại hoạt động này là vỏ bọc cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và tham vọng theo đuổi hạt nhân của Iran. Video hạt nhân

Video Iran phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh vào quỹ đạo
Thế giới   |   21/01/2024
Video Iran phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh vào quỹ đạo

Iran phóng thành công vệ tinh Sorayya vào quỹ đạo. Phương Tây lo ngại hoạt động này là vỏ bọc cho việc phát triển tên lửa đạn đạo và tham vọng theo đuổi hạt nhân của Iran.