Tag:

Hành trình mẹ cùng con chống chọi với ung thư

Ung thư – Căn bệnh reo rắc nỗi kinh hoàng. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống trở nên mong manh chỉ vì bệnh tật. Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư chưa bao giờ là dễ dàng. Video Hành trình mẹ cùng con chống chọi với ung thư

Hành trình mẹ cùng con chống chọi với ung thư
Bạn có biết | 10/12/2019
Hành trình mẹ cùng con chống chọi với ung thư

Ung thư – Căn bệnh reo rắc nỗi kinh hoàng. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống trở nên mong manh chỉ vì bệnh tật. Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư chưa bao giờ là dễ dàng.