10/12/2019
QUANG NAM – THẾ SẢY – THƯ TRẦN – TRINH TRÀ
QUANG NAM – THẾ SẢY – THƯ TRẦN – TRINH TRÀ

Ung thư – Căn bệnh reo rắc nỗi kinh hoàng. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống trở nên mong manh chỉ vì bệnh tật. Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư chưa bao giờ là dễ dàng.

Video liên quan