Tag:

hành trình đến giảng đường

Hành trình đến giảng đường của 2 tân sinh viên nghèo, mồ côi trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên trong câu chuyện sau đây khiến nhiều người thán phục... Video hành trình đến giảng đường

Hành trình đến giảng đường của 2 sinh viên mồ côi ở vùng đất đại ngàn
Đời thường   |   04/11/2023
Hành trình đến giảng đường của 2 sinh viên mồ côi ở vùng đất đại ngàn

Hành trình đến giảng đường của 2 tân sinh viên nghèo, mồ côi trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên trong câu chuyện sau đây khiến nhiều người thán phục...