04/02/2020
MAI HƯƠNG - KIM THOA - THANH THẢO - QUỐC HUY
MAI HƯƠNG - KIM THOA - THANH THẢO - QUỐC HUY

Hành khách đi tàu xe tại TP.HCM phải mang khẩu trang, đây là một trong những nội dung quan trọng trong cuộc họp mới đây do UBND TP.HCM tổ chức. Cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh từ virus corona tới hơn 40 đơn vị sở, ban ngành, hiệp h

Video liên quan