Tag:

virus Corona

TTO - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nói rằng biến thể virus corona mới phát hiện ở Việt Nam không phải là chủng lai, mà là đột biến bổ sung của biến thể phát hiện tại Ấn Độ. Video virus Corona

Video: Biến thể virus corona ở Việt Nam là đột biến bổ sung của biến thể tại Ấn Độ
Tin nóng   |   03/06/2021
Video: Biến thể virus corona ở Việt Nam là đột biến bổ sung của biến thể tại Ấn Độ

TTO - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nói rằng biến thể virus corona mới phát hiện ở Việt Nam không phải là chủng lai, mà là đột biến bổ sung của biến thể phát hiện tại Ấn Độ.