04/12/2019
NGUYỄN TRÍ– DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI
NGUYỄN TRÍ– DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI

Nhiều siêu thị đã bắt đầu đưa hàng Tết lên kệ, và áp dụng khuyến mãi. Trong khi đó, một số đơn vị khẳng định sẽ không thiếu thịt heo cho dịp Tết.