Tag:

góp vốn

Kinh doanh chung cùng người thân nhưng khi có việc cần rút vốn ra không làm cùng nữa thì người còn lại ra điều kiện phải trả lại số tiền lời đã nhận được khi kinh doanh cùng thì mới trả vốn. Điều này có đúng không và phải xử lý như thế nào? Video góp vốn

Tư vấn pháp luật: Kinh doanh chung nhưng rút vốn ra bị buộc phải đưa lại tiền lời mới trả vốn
Tư vấn pháp luật   |   01/04/2023
Tư vấn pháp luật: Kinh doanh chung nhưng rút vốn ra bị buộc phải đưa lại tiền lời mới trả vốn

Kinh doanh chung cùng người thân nhưng khi có việc cần rút vốn ra không làm cùng nữa thì người còn lại ra điều kiện phải trả lại số tiền lời đã nhận được khi kinh doanh cùng thì mới trả vốn. Điều này có đúng không và phải xử lý như thế nào?