Tag:

giấy phép lái xe

Xoay quanh việc tích hợp giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID, nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi liên quan đến việc bằng lái xe giấy và bằng lái xe nhựa (PET) sẽ được tích hợp thế nào lên ứng dụng này. Video giấy phép lái xe

Có cần phải đổi giấy phép lái xe mới để tích hợp lên VNeID?
Bạn có biết   |   04/09/2023
Có cần phải đổi giấy phép lái xe mới để tích hợp lên VNeID?

Xoay quanh việc tích hợp giấy phép lái xe lên ứng dụng VNeID, nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi liên quan đến việc bằng lái xe giấy và bằng lái xe nhựa (PET) sẽ được tích hợp thế nào lên ứng dụng này.