Tag:

giấy phép lái xe

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra thông báo hướng dẫn người dân thực hiện quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Thủ tục này nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thay đổi giấy phép lái xe. Video giấy phép lái xe

Chỉ bạn cách đổi giấy phép lái xe online
Bạn có biết   |   13/10/2023
Chỉ bạn cách đổi giấy phép lái xe online

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ra thông báo hướng dẫn người dân thực hiện quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Thủ tục này nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thay đổi giấy phép lái xe.