Tag:

Giấy khai sinh

Nhiều trường hợp phụ huynh làm thủ tục cho con thì phát hiện ngày tháng năm sinh trong chứng nhận mã định danh cá nhân của công an phường cung cấp khác với giấy khai sinh. Th.S, luật sư Kiều Anh Vũ đã gợi ý cách xử lý tình huống này. Video Giấy khai sinh

Tư vấn pháp luật: Làm sao khi định danh cá nhân không giống với giấy khai sinh?
Tư vấn pháp luật | 16/03/2023
Tư vấn pháp luật: Làm sao khi định danh cá nhân không giống với giấy khai sinh?

Nhiều trường hợp phụ huynh làm thủ tục cho con thì phát hiện ngày tháng năm sinh trong chứng nhận mã định danh cá nhân của công an phường cung cấp khác với giấy khai sinh. Th.S, luật sư Kiều Anh Vũ đã gợi ý cách xử lý tình huống này.