Tag:

Giảng đường

Qua 35 năm chương trình 'Vì ngày mai phát triển' đã huy động tương đương 15.480 lượng vàng, trị giá hơn 407 tỉ đồng để tổ chức 577 chương trình, tiếp sức cho khoảng 71.305 học sinh - sinh viên đến trường. Video Giảng đường

Hành trình tiếp sức và tiếp nối 'Vì ngày mai phát triển', 35 năm điểm lại
Đời thường   |   23/11/2023
Hành trình tiếp sức và tiếp nối 'Vì ngày mai phát triển', 35 năm điểm lại

Qua 35 năm chương trình 'Vì ngày mai phát triển' đã huy động tương đương 15.480 lượng vàng, trị giá hơn 407 tỉ đồng để tổ chức 577 chương trình, tiếp sức cho khoảng 71.305 học sinh - sinh viên đến trường.