Tag:

gây thương tích

Tình huống của bạn đọc: Chủ nợ đã bán nợ cho bên thứ ba, bên thứ ba trong quá trình đòi nợ gây thương tích 10% cho người nợ. Chủ nợ có phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thương tích của bên mua nợ? Video gây thương tích

Tư vấn pháp luật: Bên mua nợ gây thương tích cho người nợ, chủ nợ có phải chịu trách nhiệm?
Tư vấn pháp luật   |   28/01/2024
Tư vấn pháp luật: Bên mua nợ gây thương tích cho người nợ, chủ nợ có phải chịu trách nhiệm?

Tình huống của bạn đọc: Chủ nợ đã bán nợ cho bên thứ ba, bên thứ ba trong quá trình đòi nợ gây thương tích 10% cho người nợ. Chủ nợ có phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thương tích của bên mua nợ?