Tag:

gây rối

Giảng viên Luật đã có tư vấn cho trường hợp thắc mắc khi người chồng đang trong quá trình ly hôn nhưng thường xuyên gây rối trật tự công cộng, chặn xe để giành đón con tại trường thì có ảnh hưởng đến quyết định giành quyền nuôi con hay không Video gây rối

Tư vấn pháp luật: Chồng gây rối trật tự, giành đón con ở trường thì có ảnh hưởng đến quyền nuôi con không?
Tư vấn pháp luật   |   07/01/2023
Tư vấn pháp luật: Chồng gây rối trật tự, giành đón con ở trường thì có ảnh hưởng đến quyền nuôi con không?

Giảng viên Luật đã có tư vấn cho trường hợp thắc mắc khi người chồng đang trong quá trình ly hôn nhưng thường xuyên gây rối trật tự công cộng, chặn xe để giành đón con tại trường thì có ảnh hưởng đến quyết định giành quyền nuôi con hay không