16/06/2019
MINH TRÂN – MAI HUYỀN – QUỐC HUY
MINH TRÂN – MAI HUYỀN – QUỐC HUY

Sau 11 tháng thi công, sáng nay, tỉnh Ninh Thuận đã đưa vào hoạt động Nhà máy điện mặt trời thứ 6 trên địa bàn tỉnh này. Nhà máy đặt tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.