Tag:

Ninh Thuận

Thấy bạn bị đánh nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, 26 học sinh ở hai trường tại tỉnh Ninh Thuận bị kỷ luật, hạ hạnh kiểm, kết quả rèn luyện. Video Ninh Thuận

Kỷ luật khiển trách, nhắc nhở 26 học sinh vì không can đánh bạn còn cổ vũ
Tin nóng   |   16/10/2023
Kỷ luật khiển trách, nhắc nhở 26 học sinh vì không can đánh bạn còn cổ vũ

Thấy bạn bị đánh nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, 26 học sinh ở hai trường tại tỉnh Ninh Thuận bị kỷ luật, hạ hạnh kiểm, kết quả rèn luyện.