Tag:

đơn tố cáo

Manulife Việt Nam vừa công bố phương án giải quyết khiếu nại cho khách hàng liên quan sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 'Tâm an đầu tư' phân phối qua Ngân hàng SCB. Video đơn tố cáo

Video: Manulife nói phần lớn khiếu nại của khách hàng là không đủ chứng cứ
Tin nóng | 26/04/2023
Video: Manulife nói phần lớn khiếu nại của khách hàng là không đủ chứng cứ

Manulife Việt Nam vừa công bố phương án giải quyết khiếu nại cho khách hàng liên quan sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 'Tâm an đầu tư' phân phối qua Ngân hàng SCB.