Tag:

đòi nợ

Cho rằng doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc nộp phí, chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức thuộc Tập đoàn Tân Tạo đã chặn ống xả thải của Công ty Thuận Thiên để đòi nợ, khiến doanh nghiệp này thiệt hại. Video đòi nợ

Ngắt ống xả thải đòi nợ khiến doanh nghiệp thiệt hại, công ty của Tập đoàn Tân Tạo giải thích gì?
Tin nóng   |   22/08/2023
Ngắt ống xả thải đòi nợ khiến doanh nghiệp thiệt hại, công ty của Tập đoàn Tân Tạo giải thích gì?

Cho rằng doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc nộp phí, chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức thuộc Tập đoàn Tân Tạo đã chặn ống xả thải của Công ty Thuận Thiên để đòi nợ, khiến doanh nghiệp này thiệt hại.