Tag:

điều chỉnh dự án

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công tác thẩm định điều chỉnh hai dự án metro phải hoàn tất trước ngày 15-10, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong. Trong đó có tuyến metro số 1 đang rất cấp bách nhằm giải ngân vốn cho nhà thầu tiếp tục thi công. Video điều chỉnh dự án

Điều chỉnh dự án metro số 1 phải chờ Bộ kế hoạch - đầu tư
Tin nóng   |   18/10/2019
Điều chỉnh dự án metro số 1 phải chờ Bộ kế hoạch - đầu tư

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công tác thẩm định điều chỉnh hai dự án metro phải hoàn tất trước ngày 15-10, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong. Trong đó có tuyến metro số 1 đang rất cấp bách nhằm giải ngân vốn cho nhà thầu tiếp tục thi công.