18/10/2019
ĐỨC PHÚ - LÊ TỨ - DIỄM HƯỜNG - UYÊN THI
ĐỨC PHÚ - LÊ TỨ - DIỄM HƯỜNG - UYÊN THI

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công tác thẩm định điều chỉnh hai dự án metro phải hoàn tất trước ngày 15-10, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong. Trong đó có tuyến metro số 1 đang rất cấp bách nhằm giải ngân vốn cho nhà thầu tiếp tục thi công.

Video liên quan