Tag:

điện mặt trời trên mái nhà

Việc triển khai phát triển điện mặt trời trên mái nhà, huy động sự tham gia của tổ chức, người dân, doanh nghiệp là một chủ trương được người dân đồng tình, hưởng ứng. Trong cuộc họp mới đây, Sở Công thương TP.HCM đã đề nghị Tổng công ty điện lực TP nghiên cứu xây dựng các giải pháp triển khai có hiệu quả điện mặt trời trên mái nhà tại địa bàn và sẽ trình UBND thành phố phê duyệt. Video điện mặt trời trên mái nhà

TP.HCM muốn đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhàLive
Tin nóng   |   21/10/2019
TP.HCM muốn đẩy mạnh phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Việc triển khai phát triển điện mặt trời trên mái nhà, huy động sự tham gia của tổ chức, người dân, doanh nghiệp là một chủ trương được người dân đồng tình, hưởng ứng. Trong cuộc họp mới đây, Sở Công thương TP.HCM đã đề nghị Tổng công ty điện lực TP nghiên cứu xây dựng các giải pháp triển khai có hiệu quả điện mặt trời trên mái nhà tại địa bàn và sẽ trình UBND thành phố phê duyệt.