07/01/2020

Tháo điểm nghẽn cho điện mặt trời trên mái nhà

Sau một thời gian tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời, đến nay Bộ Công thương đã tháo gỡ điểm nghẽn cho điện mặt trời trên mái nhà khi cho phép tiếp tục đấu nối dù chưa có giá mua bán điện.

Video liên quan