Tag:

điểm tham quan

TTO - Ngày 2-4, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký công văn yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động điểm tham quan chưa cấp phép, sửa chữa những sai lầm về mặt chuyên môn ở khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp. Video điểm tham quan

Video: Yêu cầu tạm dừng điểm tham quan chưa cấp phép tại di tích lịch sử đồi Tức Dụp
Tin nóng   |   03/04/2022
Video: Yêu cầu tạm dừng điểm tham quan chưa cấp phép tại di tích lịch sử đồi Tức Dụp

TTO - Ngày 2-4, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký công văn yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động điểm tham quan chưa cấp phép, sửa chữa những sai lầm về mặt chuyên môn ở khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp.