Tag:

Dịch vụ

Rất nhiều nhà hàng, cửa hàng yêu cầu người sử dụng dịch vụ, mua sắm phải trả thêm 1 phần phí quẹt thẻ hoặc phí dịch vụ khi thanh toán không dùng tiền mặt, điều này có đúng và hợp pháp hay không? Luật sư Tuyết Dung đã có những trả lời cho vấn đề này Video Dịch vụ

Tư vấn pháp luật: Có phải trả phí quẹt thẻ khi đi mua sắm, ăn uống?
Tư vấn pháp luật   |   24/12/2022
Tư vấn pháp luật: Có phải trả phí quẹt thẻ khi đi mua sắm, ăn uống?

Rất nhiều nhà hàng, cửa hàng yêu cầu người sử dụng dịch vụ, mua sắm phải trả thêm 1 phần phí quẹt thẻ hoặc phí dịch vụ khi thanh toán không dùng tiền mặt, điều này có đúng và hợp pháp hay không? Luật sư Tuyết Dung đã có những trả lời cho vấn đề này