Tag:

Dịch bệnh COVID-19

TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã triển khai kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 qua Cổng thông tin 1022. Khi người dân gọi 1022 - nhấn phím 2 để cung cấp thông tin đề nghị được hỗ trợ. Video Dịch bệnh COVID-19

Video: Gặp khó khăn do COVID-19 ở TP.HCM, gọi ngay 1022 đề nghị hỗ trợ
Tin nóng   |   23/07/2021
Video: Gặp khó khăn do COVID-19 ở TP.HCM, gọi ngay 1022 đề nghị hỗ trợ

TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã triển khai kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 qua Cổng thông tin 1022. Khi người dân gọi 1022 - nhấn phím 2 để cung cấp thông tin đề nghị được hỗ trợ.

Từ ngày
Đến ngày