Tag:

ĐH Văn Lang

TTO - Cùng MC Tam Triều Dâng tìm hiểu các bộ môn giáo dục thể chất được đầu tư 'siêu khủng', giảng dạy bởi các kiện tướng thể thao quốc gia và những chính sách thu hút talents cực hoành tráng của trường ĐH Văn Lang... Video ĐH Văn Lang

Khám phá trường học 2022 | Những chính sách 'thu hút talents' của trường ĐH Văn Lang
Khám phá trường học   |   07/08/2022
Khám phá trường học 2022 | Những chính sách 'thu hút talents' của trường ĐH Văn Lang

TTO - Cùng MC Tam Triều Dâng tìm hiểu các bộ môn giáo dục thể chất được đầu tư 'siêu khủng', giảng dạy bởi các kiện tướng thể thao quốc gia và những chính sách thu hút talents cực hoành tráng của trường ĐH Văn Lang...