Tag:

để lại di chúc

TTO - Một trường hợp rất phổ biến trong thừa kế khi vẫn còn tranh cãi tính hợp lệ của di chúc miệng, Thạc sĩ Luật Phan Nguyễn Bảo Ngọc đã có những giải đáp cụ thể cho tính hợp lệ của di chúc miệng và trường hợp nào thì sẽ không được công nhận Video để lại di chúc

Tư vấn pháp luật: Di chúc miệng sẽ không có hiệu lực trong trường hợp nào?
Tư vấn pháp luật   |   17/12/2022
Tư vấn pháp luật: Di chúc miệng sẽ không có hiệu lực trong trường hợp nào?

TTO - Một trường hợp rất phổ biến trong thừa kế khi vẫn còn tranh cãi tính hợp lệ của di chúc miệng, Thạc sĩ Luật Phan Nguyễn Bảo Ngọc đã có những giải đáp cụ thể cho tính hợp lệ của di chúc miệng và trường hợp nào thì sẽ không được công nhận