Tag:

đe dọa

Bạn đọc nữ gặp tình huống rắc rối khi muốn ly hôn nhưng gia đình chồng không muốn chia tài sản và thuê người đe dọa. Vậy trong trường hợp này có được đơn phương ly hôn và kiện bên chồng không? Video đe dọa

Tư vấn pháp luật: Có được đơn phương ly hôn khi gia đình bên chồng thuê người đe dọa?
Tư vấn pháp luật   |   22/06/2023
Tư vấn pháp luật: Có được đơn phương ly hôn khi gia đình bên chồng thuê người đe dọa?

Bạn đọc nữ gặp tình huống rắc rối khi muốn ly hôn nhưng gia đình chồng không muốn chia tài sản và thuê người đe dọa. Vậy trong trường hợp này có được đơn phương ly hôn và kiện bên chồng không?