Tag:

đậu đại học

Đối với nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp THPT, thì việc đậu vào một trường cao đẳng, đại học nào đó là một niềm vui lớn, là bước ngoặt cuộc đời. Tuy nhiên cũng có không ít bạn, thông tin đậu đại học lại mang đến nỗi lo - lo không có tiền đi học... Video đậu đại học

'Con đậu đại học mà sao ai cũng rầu hết vậy ngoại?'
Đời thường   |   01/11/2023
'Con đậu đại học mà sao ai cũng rầu hết vậy ngoại?'

Đối với nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp THPT, thì việc đậu vào một trường cao đẳng, đại học nào đó là một niềm vui lớn, là bước ngoặt cuộc đời. Tuy nhiên cũng có không ít bạn, thông tin đậu đại học lại mang đến nỗi lo - lo không có tiền đi học...