Tag:

đánh bắt cá

Trên cầu có treo biển cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức nhưng vẫn có nhiều người tới xuyệt điện, câu cá rồi bán cá ngay trên cầu. Vậy việc này có vi phạm pháp luật không? Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương giải đáp: Video đánh bắt cá

Tư vấn pháp luật: Xuyệt điện cá ở sông có bảng cấm đánh bắt có vi phạm pháp luật?
Tư vấn pháp luật   |   30/06/2023
Tư vấn pháp luật: Xuyệt điện cá ở sông có bảng cấm đánh bắt có vi phạm pháp luật?

Trên cầu có treo biển cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức nhưng vẫn có nhiều người tới xuyệt điện, câu cá rồi bán cá ngay trên cầu. Vậy việc này có vi phạm pháp luật không? Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương giải đáp: