Tag:

đăng ký hiến tạng

Đây là lần đầu tiên hoạt động đăng ký hiến tạng được tổ chức tại trường học. Trước đó hoạt động tuyên truyền về hiến tạng đã được nhà trường tổ chức thường xuyên để nâng cao nhận thức về việc hiến tạng trong trường học. Video đăng ký hiến tạng

20 thầy cô giáo cùng đăng ký hiến tạng
Tin nóng   |   27/11/2019
20 thầy cô giáo cùng đăng ký hiến tạng

Đây là lần đầu tiên hoạt động đăng ký hiến tạng được tổ chức tại trường học. Trước đó hoạt động tuyên truyền về hiến tạng đã được nhà trường tổ chức thường xuyên để nâng cao nhận thức về việc hiến tạng trong trường học.