27/11/2019
MỸ THƯƠNG – SANH TÀI – THÚY QUYÊN
MỸ THƯƠNG – SANH TÀI – THÚY QUYÊN

Đây là lần đầu tiên hoạt động đăng ký hiến tạng được tổ chức tại trường học. Trước đó hoạt động tuyên truyền về hiến tạng đã được nhà trường tổ chức thường xuyên để nâng cao nhận thức về việc hiến tạng trong trường học.

Video liên quan