Tag:

dân sự

Thạc sĩ Luật Phan Nguyễn Bảo Ngọc đã đưa ra tư vấn cho trường hợp bạn đọc hỏi nếu bản thân không hài lòng với quyết định của tòa án khi đưa ra bản án dân sự không thuyết phục thì có được quyền kháng cáo không và thủ tục như thế nào... Video dân sự

Tư vấn pháp luật: Làm gì khi tòa đưa ra bản án dân sự không thuyết phục?
Tư vấn pháp luật   |   31/12/2022
Tư vấn pháp luật: Làm gì khi tòa đưa ra bản án dân sự không thuyết phục?

Thạc sĩ Luật Phan Nguyễn Bảo Ngọc đã đưa ra tư vấn cho trường hợp bạn đọc hỏi nếu bản thân không hài lòng với quyết định của tòa án khi đưa ra bản án dân sự không thuyết phục thì có được quyền kháng cáo không và thủ tục như thế nào...