Tag:

đại học

Dù sinh ra chỉ có mẹ, nhưng Lê Thị Hải Nguyên nói được có mặt trên cuộc đời này đã là một món quà của tạo hóa. Và cánh cửa Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa mở ra với Hải Nguyên như một món quà, mà cũng là phép thử cho những ngày sắp tới. Video đại học

Vào đại học từ mớ rau muống sớm hôm của mẹ
Đời thường   |   29/08/2023
Vào đại học từ mớ rau muống sớm hôm của mẹ

Dù sinh ra chỉ có mẹ, nhưng Lê Thị Hải Nguyên nói được có mặt trên cuộc đời này đã là một món quà của tạo hóa. Và cánh cửa Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa mở ra với Hải Nguyên như một món quà, mà cũng là phép thử cho những ngày sắp tới.

Từ ngày
Đến ngày