Tag:

đại dương

Lực lượng cứu hộ cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn - đến chiều 22-6 vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc tàu lặn Titan bị mất tích. Thời gian là thách thức lớn nhất trong công tác cứu nạn. Video đại dương

Cập nhật hoạt động cứu hộ tàu lặn ngắm Titanic: Thách thức lớn cho đội cứu hộ
Thế giới   |   22/06/2023
Cập nhật hoạt động cứu hộ tàu lặn ngắm Titanic: Thách thức lớn cho đội cứu hộ

Lực lượng cứu hộ cho biết mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn - đến chiều 22-6 vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc tàu lặn Titan bị mất tích. Thời gian là thách thức lớn nhất trong công tác cứu nạn.