Tag:

covid19

TTO - Phim tài liệu dài 5 tập 'Không sợ hãi' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng của cả những người rất đỗi bình thường, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ người khác cùng vượt qua dịch bệnh. Video covid19

Video: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói về phim tài liệu 'Không sợ hãi'
Giải trí   |   09/07/2022
Video: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói về phim tài liệu 'Không sợ hãi'

TTO - Phim tài liệu dài 5 tập 'Không sợ hãi' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng của cả những người rất đỗi bình thường, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ người khác cùng vượt qua dịch bệnh.