Tag:

cốt liệt sĩ

Tháng 3-2001, Quân khu 7 thành lập 4 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, gọi tắt là các Đội K70, K71, K72 và K73. Từ đó đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm và hồi hương được hơn 9.600 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia, hầu hết đều vô danh. Video cốt liệt sĩ

Tin nóng   |   27/07/2019
Chuyện về những người lính đi tìm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Tháng 3-2001, Quân khu 7 thành lập 4 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, gọi tắt là các Đội K70, K71, K72 và K73. Từ đó đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm và hồi hương được hơn 9.600 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia, hầu hết đều vô danh.