27/07/2019
MY LĂNG - QUỐC SỬ - MAI HUYỀN - QUỐC HUY
MY LĂNG - QUỐC SỬ - MAI HUYỀN - QUỐC HUY

Tháng 3-2001, Quân khu 7 thành lập 4 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, gọi tắt là các Đội K70, K71, K72 và K73. Từ đó đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm và hồi hương được hơn 9.600 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia, hầu hết đều vô danh.

Video liên quan