Tag:

công ty

Một nhân viên muốn cải thiện tốc độ xử lý công việc của mình nên tự tạo ra phần mềm để làm thay các tác vụ lặp lại. Bản quyền phần mềm này có thuộc sở hữu của doanh nghiệp, nơi mà người nhân viên này đang làm việc không? Video công ty

Tư vấn pháp luật: Nhân viên tự tạo ra phần mềm phục vụ công việc, công ty có được sở hữu bản quyền?
Tư vấn pháp luật   |   18/11/2023
Tư vấn pháp luật: Nhân viên tự tạo ra phần mềm phục vụ công việc, công ty có được sở hữu bản quyền?

Một nhân viên muốn cải thiện tốc độ xử lý công việc của mình nên tự tạo ra phần mềm để làm thay các tác vụ lặp lại. Bản quyền phần mềm này có thuộc sở hữu của doanh nghiệp, nơi mà người nhân viên này đang làm việc không?