Tag:

Công ty bảo hiểm

Nghệ sĩ Kim Tử Long xác nhận với Tuổi Trẻ Online đại diện công ty bảo hiểm đã liên hệ anh trao đổi vụ việc hủy hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm này còn hẹn một buổi làm việc trực tiếp với nam nghệ sĩ trong thời gian tới. Video Công ty bảo hiểm

Video: Công ty bảo hiểm hẹn gặp nghệ sĩ Kim Tử Long trao đổi vụ hủy hợp đồng bảo hiểm
Tin nóng | 14/04/2023
Video: Công ty bảo hiểm hẹn gặp nghệ sĩ Kim Tử Long trao đổi vụ hủy hợp đồng bảo hiểm

Nghệ sĩ Kim Tử Long xác nhận với Tuổi Trẻ Online đại diện công ty bảo hiểm đã liên hệ anh trao đổi vụ việc hủy hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm này còn hẹn một buổi làm việc trực tiếp với nam nghệ sĩ trong thời gian tới.