Tag:

con nuôi

Bạn đọc cho biết sau khi ổn định cuộc sống, muốn nhận lại con mình đã cho gia đình khác nuôi và đồng ý trả chi phí nuôi dưỡng 6 năm qua. Tuy nhiên gia đình nhận con đã từ chối trả lại đứa bé. Liệu có cách nào để nhận lại con không? Video con nuôi

Tư vấn pháp luật: Muốn nhận lại con ruột, trả chi phí nuôi dưỡng được không?
Tư vấn pháp luật   |   08/04/2023
Tư vấn pháp luật: Muốn nhận lại con ruột, trả chi phí nuôi dưỡng được không?

Bạn đọc cho biết sau khi ổn định cuộc sống, muốn nhận lại con mình đã cho gia đình khác nuôi và đồng ý trả chi phí nuôi dưỡng 6 năm qua. Tuy nhiên gia đình nhận con đã từ chối trả lại đứa bé. Liệu có cách nào để nhận lại con không?