Tag:

Cơ quan quản lý

TTO - Cơ quan quản lý kênh đào Suez, Ai Cập vừa thông báo tàu Ever Given bị bắt do công ty cho thuê tàu chậm trễ trong việc bồi thường. Cơ quan quản lý kênh đào đề nghị công ty cho thuê tàu bồi thường số tiền gần 900 triệu USD. Video Cơ quan quản lý

Video: Tàu Ever Given bị bắt giữ vì chậm bồi thường gần 900 triệu USD
Tin nóng | 14/04/2021
Video: Tàu Ever Given bị bắt giữ vì chậm bồi thường gần 900 triệu USD

TTO - Cơ quan quản lý kênh đào Suez, Ai Cập vừa thông báo tàu Ever Given bị bắt do công ty cho thuê tàu chậm trễ trong việc bồi thường. Cơ quan quản lý kênh đào đề nghị công ty cho thuê tàu bồi thường số tiền gần 900 triệu USD.