Tag:

Cơ quan chức năng

Sau khi khách hàng phản ánh với báo chí, công ty bảo hiểm đã huỷ hợp đồng, hoàn tiền cho khách nhưng lại yêu cầu không được cung cấp thông tin cho báo chí, cho cơ quan chức năng. Về vấn đề này, TS Luật Phương Nam đã đưa ra những gợi ý. Video Cơ quan chức năng

Tư vấn pháp luật: Công ty bảo hiểm hoàn tiền nếu không cung cấp thông tin cho báo chí là đúng hay sai?
Tư vấn pháp luật   |   11/03/2023
Tư vấn pháp luật: Công ty bảo hiểm hoàn tiền nếu không cung cấp thông tin cho báo chí là đúng hay sai?

Sau khi khách hàng phản ánh với báo chí, công ty bảo hiểm đã huỷ hợp đồng, hoàn tiền cho khách nhưng lại yêu cầu không được cung cấp thông tin cho báo chí, cho cơ quan chức năng. Về vấn đề này, TS Luật Phương Nam đã đưa ra những gợi ý.