Tag:

chụp ảnh

Bạn đọc bị Tiktoker chụp ảnh sau đó đăng công khai trên mạng, kêu Tiktoker xóa thì họ không chịu xóa, làm ảnh hưởng đến cá nhân của người bị chụp ảnh. Vậy phải làm sao? Video chụp ảnh

Tư vấn pháp luật: Bị Tiktoker chụp ảnh rồi đăng công khai, phải làm sao?
Tư vấn pháp luật   |   23/08/2023
Tư vấn pháp luật: Bị Tiktoker chụp ảnh rồi đăng công khai, phải làm sao?

Bạn đọc bị Tiktoker chụp ảnh sau đó đăng công khai trên mạng, kêu Tiktoker xóa thì họ không chịu xóa, làm ảnh hưởng đến cá nhân của người bị chụp ảnh. Vậy phải làm sao?