Tag:

Chùa Cầu Hội An

Sau gần một năm ‘bít thùng’ để đại trùng tu, sáng 24-10 TP Hội An mở rào chắn đón chuyên gia vào thị sát thực tế hiện trạng Chùa Cầu - cây cầu tuổi đời hơn 400 năm. Video Chùa Cầu Hội An

Hội An mở rào chắn đón chuyên gia vào thị sát thực tế hiện trạng chùa Cầu
Tin nóng   |   24/10/2023
Hội An mở rào chắn đón chuyên gia vào thị sát thực tế hiện trạng chùa Cầu

Sau gần một năm ‘bít thùng’ để đại trùng tu, sáng 24-10 TP Hội An mở rào chắn đón chuyên gia vào thị sát thực tế hiện trạng Chùa Cầu - cây cầu tuổi đời hơn 400 năm.