05/07/2019
THÁI BÁ DŨNG – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
THÁI BÁ DŨNG – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Sau ba năm chờ đợi, mới đây dự án tu bổ, tôn tạo hạng mục chính của chùa Cầu đã được tái khởi động. Công trình cổ nổi tiếng này đang đứng trước cơ hội được 'giải cứu'.